vzwwarmhart.be

Vzw Warm Hart is een vereniging waar armen het woord nemen.
Mensen in armoede staan bij ons centraal.
Ons doel is het bestrijden van armoede en uitsluiting, samen met mensen in armoede.
Iedereen is welkom, om samen te strijden tegen armoede en onrecht, en voor meer begrip en solidariteit met elkaar.

We organiseren verschillende activiteiten:
• ontmoetingsruimte: mensen met en zonder armoede-ervaring samen brengen
• themawerking (werking rond een basisrecht voor mensen in armoede, nu thema onderwijs)
• sociale kruidenier en tweedehandswinkel
• huiswerkbegeleiding
• vorming voor mensen in armoede over basisrechten
• vorming over binnenkant van armoede voor scholen, organisaties,…
• themawerking rond onderwijs, om samen met ouders in armoede het onderwijs beter te maken
• dialoog aangaan met sociale diensten en/of beleid om knelpunten aan te kaarten, en meer onderling begrip te bevorderen.